Commission Details


General info

Line Art (Linkovaný art B&W)

Prices:
(Ceny)

Single Character: 3$ / 3€ / 80CZK
(Jedna Postava)

Additional Character: +2$ / 2€ / 55CZK
(Dodatečná postava)

Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK
(Komplikované pozadí)


Colored Art (Vybarvený Art)

Prices:
(Ceny)

Single Character: 5$ / 5€ / 150CZK
(Jedna Postava)

Additional Character: +2$ / 2€ / 55CZK
(Dodatečná postava)

Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK
(Komplikované pozadí)

Character Sheet (Reference Postavy)

Prices:
(Ceny)

Single Character Sheet: 20$ / 20€ / 500CZK
(Jeden přehled)

Including Adult Part
(Včetně dospělých částí)

NOTE: Prices can varry upon complicated Design of your Character/s.
Poznámka: Ceny se mohou měnit v závislosti na komplikovaném designu postav.

Comics Project
(Komixový Projekt)

Prices:
(Ceny)

Single Comix: 25$ / 25€ / 650CZK

Including Colored Cover Page
(Včetně barevné obálky/přední strany)